Online shop B2C – algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Chocolade-Atelier Vyverman bvba
Begijnenstraat 41 – 9100 Sint-Niklaas
info@chocolade-atelier.be
tel.: 0473/99.99.96
BTW: BE 0697 697 937

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Chocolade-Atelier Vyverman bvba, met maatschappelijke zetel te Sint-Niklaas, BTW BE 0697 697 937, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Chocolade-Atelier Vyverman bvba moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Chocolade-Atelier Vyverman bvba aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Chocolade-Atelier Vyverman bvba niet. Chocolade-Atelier Vyverman bvba is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Chocolade-Atelier Vyverman bvba is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Chocolade-Atelier Vyverman bvba. Chocolade-Atelier Vyverman bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Producten kunnen besteld worden door op de foto van het gekozen product te klikken en daarna in de gewenste hoeveelheid in het winkelmandje te plaatsen.

Om ballotins (dozen) pralines te bestellen zijn er 2 keuze mogelijkheden. Deze kunnen zelf samengesteld worden of vooraf door Chocolade-Atelier Vyverman bvba samengesteld worden.

Vooraf samengesteld
Indien de keuze optie “vooraf samengesteld” geselecteerd wordt, dient de klant na de selectie van het gewicht nog 2 opties te selecteren namelijk:

 1. Samenstelling
  • Witte pralines
  • Melkchocolade pralines
  • Pure chocolade pralines
  • Gemengde pralines
 2. Alcoholpralines
  • Met alcoholpralines
  • Zonder Alcoholpralines

Zelf samenstellen
Indien de keuze optie “zelf samenstellen” geselecteerd wordt, krijgt de klant na de selectie van het gewicht  een overzicht van het standaard assortiment pralines dat beschikbaar is.
Afhankelijk van het geselecteerde gewicht kan er dan een bepaald aantal pralines geselecteerd worden. Indien een bepaalde praline niet in voorraad blijkt te zijn of het gevraagde gewicht is niet bereikt, dan zal de doos verder aangevuld worden uit de selectie die eerder is gemaakt tot het gevraagde gewicht is bereikt.

Van zodra de bestelling voltooid is kan men het winkelmandje bekijken en of bewerken en daarna overgaan naar het afrekenen.

Als men wenst af te rekenen dient men alle gevraagde contactgegevens door te geven.
Na het invullen van deze gegevens kan er een account aangemaakt worden waardoor een terugkerende klant aan de hand van zijn paswoord en login makkelijk opnieuw kan bestellen.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

 • via kredietkaart
 • via bankkaart
 • via Paypal

Chocolade-Atelier Vyverman bvba is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Chocolade-Atelier Vyverman bvba is gerechtigd om bestellingen te annuleren ingevolge van extreme weersomstandigheden die het product kunnen schaden.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Bestellingen zullen dusdanig beschermd worden tegen breuk en temperatuurschommelingen en via Bpost (Bpack) geleverd worden. Er zal getracht worden om de bestellingen in België binnen zo snel als mogelijk te leveren, afhankelijk of het bestelde product al dan niet op stock is trachten we op ±5 werkdagen te leveren. Mits onvoorziene omstandigheden of het niet op stock zijn van het bestelde product, kan deze levertermijn verlengd worden.
De klant kan hiervoor geen beroep doen op een schadevergoeding en of terugbetaling van het product.

Binnen België zal er op bestellingen van meer dan 35€ geen extra verzendkosten gerekend worden. Op de bestellingen beneden de 35€ zal standaard een verzendkost van 12,50 € worden geteld.

Artikelen besteld via deze webwinkel kunnen geleverd worden in België en alle landen van de EU.

Voor leveringen buiten België, maar binnen de EU zal er standaard een verzendkost van 17€ aangerekend worden voor pakketten met een maximum gewicht van 2kg.

Levering buiten de Europese Unie worden via de webshop niet aangeboden. Hiervoor kan de klant contact opnemen met de klantendienst van Chocolade-Atelier Vyverman bvba, hetzij telefonisch op het nummer 0473/99.99.96 of hetzij via mail: info@chocolade-atelier.be

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling en betaling. Er zal ten allen tijden worden getracht alle bestellingen binnen België op 48u (tijdens werkdagen) te leveren.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Chocoalde-Atelier Vyverman bvba.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Chocolade-Atelier Vyverman bvba was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Chocolade-Atelier Vyverman bvba.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Chocolade-Atelier Vyverman bvba te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Chocolade-Atelier Vyverman bvba.

Aangezien de goederen die op de webshop aangeboden worden levensmiddelen zijn en een beperkte houdbaarheid hebben kan er geen beroep gedaan worden op het herroepingsrecht.

Artikel 8: Klantendienst

De klantendienst van Chocolade-Atelier Vyverman bvba is bereikbaar op het telefoonnummer
+32 473/99.99.96., via e-mail op info@chocolade-atelier.be of per post op het volgende adres Begijnenstraat 41 – 9100 Sint-Niklaas. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 9: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Chocolade-Atelier Vyverman bvba beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 20% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 20% op het betrokken bedrag, met een minimum van 75 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Chocolade-Atelier Vyverman bvba zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 Artikel 10: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking binnen Chocolade-Atelier Vyverman bvba respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: Uitvoering van de afgesloten overeenkomsten, het verwerken van de bestellingen het versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Wim Vyverman – Chocolade-Atelier Vyverman bvba, Begijnenstraat 41 – 9100 Sint-Niklaas, info@chocolade-atelier.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Wim Vyverman – Chocolade-Atelier Vyverman bvba, Begijnenstraat 41 – 9100 Sint-Niklaas, info@chocolade-atelier.be

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Chocolade-Atelier Vyverman bvba heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Chocolade-Atelier Vyverman bvba houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via Chocolade-Atelier Vyverman bvba, Begijnenstraat 41 – 9100 Sint-Niklaas, info@chocolade-atelier.be

Artikel 10 bis: Privacy beleid GDPR

Uw persoonsgegevens worden door Vyverman Wim, zaakvoerder van Chocolade-Atelier Vyverman bvba – Begijnenstraat 41 9100 Sint-Niklaas verwerkt, voor klantenbeheer als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@chocolade-atelier.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op www.chocolade-atelier.be

Artikel 11: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Chocolade-Atelier Vyverman bvba om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Chocolade-Atelier Vyverman bvba. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 13: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 14: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.
In geval van procedure is enkel de rechtbank van Dendermonde bevoegd.